Kontakt

Adres do korespondencji:
ul. Zgoda 9 lok.3
00-018 Warszawa
e-mail: biuro@navva.pl

Wspólnik:
Justyna Jaguszewska
tel. 783 415789
j.jaguszewska@navva.pl

Wspólnik - Dyrektor Zarządu:
Mirosław Górniak
m.gorniak@navva.pl

Copyright © 2011 - 2018 NAVVA Sp. z o.o.

made by Esencja Studio